triptyk olja 25x35 cm 2024 

äggoljetempera 60x80 cm 2024

olja 45 x 35 cm 2023

olja 80 x 60 cm  2023

olja 60 x 80 cm  2023

olja 45 x 35 cm  2023

olja 21 x 14 cm 2023

olja 50 x 40 cm 2023

olja 60 x 20 cm 2023

olja 80 x 60 cm 2022

olja 100 x 100 cm 2020

olja 120 x 120 cm  2020

olja 120 x 120 cm 2020

detalj

olja 25 x 30 cm 2023

olja 20 x 25 cm 2023

olja 120 x 120 cm 2018

olja 15 x 20 cm 2023

olja 10 x 10 cm 2023

olja 10 x 15 cm 2023

olja 10 x 15 cm 2023

olja 15 x 22 cm 2023

olja 45 x 30 cm 2023

olja 25 x 25 cm 2023

olja 40 x 40 cm 2023

Sunny Boy vilar, olja 25 x 30 cm 2023

olja 50 x 50 cm 2018

olja 50 x 40 cm 2021

olja 50 x 50 cm 2019

olja 70 x 120 cm 2018

detalj

olja 40 x 30 cm

olja 40 x 30 cm

olja 40 x 30 cm

triptyk 

olja 50 x 50 cm 2017

äggoljetempera 20 x 20 cm 2016

vax, olja 60 x 60 cm  2015

vax, olja 60 x 60 cm  2015

olja 120 x 120 cm 2014

vax, olja 80 x 80 cm 2013

olja 70 x 140 cm 2013

olja 60 x60 cm 2012

vax, olja 60 x 60 cm 2011

akryl 150 x 50 cm 2010

detalj

olja 60 x 60 cm 2009

färgpenna  20 x 20 cm 2008

torrnålsgravyr 30 x 40 cm  2019

blandteknik olja, papper 30 x 40 cm  2018

blandteknik olja, papper 30 x 40 cm  2018

Äggoljetempera 30x50 cm

blandteknik olja, fotografi   60 x 60 cm  2016

olja 20 x 25 cm 2015

akryl 60 x 60 cm 2014

akvarell 35 x 40 cm  2019

akvarell 40 x 50 cm  2019

akvarell 40 x 50 cm  2019

akvarell 40 x 50 cm  2019

akvarell 40 x 50 cm  2019

gouache 25 x 30 cm  2020

gouache 25 x 30 cm  2020

collage 30 x 30 cm  2022

collage 30 x 30 cm  2022

collage 25 x 30 cm  2021

akryl 50 x 60 cm  2015

akryl 50 x 50 cm 2015

akryl 20 x 20 cm  2016

akryl 20 x 20 cm  2016

akryl 20 x 20 cm  2016